Thiện

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với công nhân, công đoàn Việt Nam

Tác giả: VƯƠNG TRẦN – HẢI NGUYỄN Nguồn: Báo Lao động. Với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành một tình cảm đặc biệt qua nhiều hoạt động. Trong quá trình hoạt động, ở nhiều cương vị khác nhau, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn dành […]

Thông cáo đặc biệt về Lễ tang Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Nguồn: Báo Tuổi trẻ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình vô cùng thương tiếc […]

Nâng cao kỹ năng viết tin, bài cho gần 200 cán bộ Công đoàn cơ sở

Ngày 19/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tân Bình phối hợp cùng Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ viết tin, chụp hình năm 2024. Tham dự có các đồng chí: Võ Thị Tuyết Loan, đại diện Ban Tuyên giáo LĐLĐ […]