Hệ Thống Văn Bản

Số hiệu

Tên văn bản, công văn

Ngày công văn

Tải về

122/LĐLĐ

[Công văn] Về việc mở tài khoản của BCH Công đoàn cơ sở

17/5/2024

42/TB-LĐLĐ

[Thông báo] Về việc đóng 2% kinh phí công đoàn năm 2024.

17/5/2024

25-Ctr/TU

Chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 02 -NQ/TW, ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn Việt Nam trong tình hình mới

31/12/2022

16/TB-LĐLĐ

[Thông báo] – Giới thiệu chức danh, mẫu chữ ký

09/02/2023

1269/LDLD-TG

[Công văn] – Về việc hưởng ứng Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2022

24/11/2022

908/LĐLĐ-UBKT

[Công văn] – Triển khai thực hiện Quyết định 5130/QĐ-TLĐ ngày 12/8/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam

13/9/2022

105/UBKT

[Công văn] – Đính chính văn bản Quyết định 5130/QD-TLĐ ngày 12/8/2022

30/8/2022

5130/QĐ-TLĐ

[Quyết định] – Ban hành Quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn.

12/8/2022

57/KH-CTĐ1

[Kế hoạch] – Hoạt động Cụm thi đua 1 – LĐLĐ Thành phố

18/7/2022

4442/TLĐ-QHLD

[Công văn] – Triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho đoàn viên, người lao động.

28/6/2022

4342/TLĐ-QHLD

[Công văn] – Về việc Tham dự mô-đun 3 đào tạo chuyên gia, giảng viên TƯLĐTT

15/6/2022

21/KH-LĐLĐ

[Kế hoạch] – Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6

06/6/2022

20/KH-LĐLĐ

[Kế hoạch] – Tổ chức Cuộc thi clip ngắn tuyên truyền hình ảnh “Công dân Thành phố”, góp phần hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Thành phố, năm 2022

01/6/2022

19/KH-LĐLĐ

[Kế hoạch] – Tổ chức ngày “Vì sức khỏe người Lao động”

13/5/2022

08/HD-LĐLĐ

[Hướng dẫn] – Tổ chức bình chọn, tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” Cấp trên trực tiếp cơ sở, năm 2022

12/5/2022

07/HD-LĐLĐ

[Hướng dẫn] – Bình chọn, xét tặng “Giải thưởng 28/7”

10/5/2022

37/LĐLĐ

V/v thực hiện chấm điểm thi đua năm học 2021 – 2022

09/5/2022

13/Tb-LĐLĐ

[Thông báo] – Vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện” năm 2022

04/5/2022

36/LĐLĐ

[Công văn] – Về việc Giới thiệu đoàn viên Công đoàn nhận học bổng “Công đoàn TP.Hồ Chí Minh”

04/5/2022

35/LĐLĐ

[Công văn] – Về việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động tham gia cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” năm 2022

04/5/2022

34/LĐLĐ

[Công văn] – Về việc hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022

04/5/2022

33/LĐLĐ

[Công văn] – Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

04/5/2022

4290/QĐ-TLĐ

[Quyết định] – 4290/QĐ-TLĐ về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản Công đoàn cơ sở.

01/3/2022

06/HD-LĐLĐ

[Hướng dẫn] – Khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn

29/4/2022

2550/QĐ-TLĐ

[Quyết định] – Về việc thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp trong các đơn vị kế toán công đoàn

29/04/2022

17/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổ chức Hội thi Sao vàng vọng cổ lần 6 (mở rộng) Chủ đề: “Giai điệu Phương Nam” năm 2022

25/4/2022

11/TB-LĐLĐ

Thông báo tham gia hội thi online “Tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động” cấp Thành phố năm 2022

21/4/2022

16/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

20/4/2022

28/LĐLĐ

V/v bình chọn tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố Hồ Chí Minh lần 5 – Năm 2022

13/4/2022

253/LĐLĐ-TC

[Công văn] – Về việc chia số dư tài chính công đoàn tích lũy tại thời điểm 31/12/2021

06/4/2022