Số hiệu

Tên văn bản, công văn

Ngày công văn

Tải về

21/KH-LĐLĐ

[Kế hoạch] – Tổ chức các hoạt động Kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam 28/6

06/6/2022

20/KH-LĐLĐ

[Kế hoạch] – Tổ chức Cuộc thi clip ngắn tuyên truyền hình ảnh “Công dân Thành phố”, góp phần hoàn thiện hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Thành phố, năm 2022

01/6/2022

19/KH-LĐLĐ

[Kế hoạch] – Tổ chức ngày “Vì sức khỏe người Lao động”

13/5/2022

08/HD-LĐLĐ

[Hướng dẫn] – Tổ chức bình chọn, tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” Cấp trên trực tiếp cơ sở, năm 2022

12/5/2022

07/HD-LĐLĐ

[Hướng dẫn] – Bình chọn, xét tặng “Giải thưởng 28/7”

10/5/2022

37/LĐLĐ

V/v thực hiện chấm điểm thi đua năm học 2021 – 2022

09/5/2022

13/Tb-LĐLĐ

[Thông báo] – Vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện” năm 2022

04/5/2022

36/LĐLĐ

[Công văn] – Về việc Giới thiệu đoàn viên Công đoàn nhận học bổng “Công đoàn TP.Hồ Chí Minh”

04/5/2022

35/LĐLĐ

[Công văn] – Về việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động tham gia cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” năm 2022

04/5/2022

34/LĐLĐ

[Công văn] – Về việc hưởng ứng Cuộc thi viết chính luận về Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ hai, năm 2022

04/5/2022

33/LĐLĐ

[Công văn] – Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy

04/5/2022

4290/QĐ-TLĐ

[Quyết định] – 4290/QĐ-TLĐ về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản Công đoàn cơ sở.

01/3/2022

06/HD-LĐLĐ

[Hướng dẫn] – Khen thưởng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn

29/4/2022

17/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổ chức Hội thi Sao vàng vọng cổ lần 6 (mở rộng) Chủ đề: “Giai điệu Phương Nam” năm 2022

25/4/2022

11/TB-LĐLĐ

Thông báo tham gia hội thi online “Tìm hiểu về công tác an toàn vệ sinh lao động” cấp Thành phố năm 2022

21/4/2022

16/KH-LĐLĐ

Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

20/4/2022

28/LĐLĐ

V/v bình chọn tuyên dương “Những tấm gương thầm lặng mà cao cả” trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố Hồ Chí Minh lần 5 – Năm 2022

13/4/2022