Văn bản tổng

Số hiệu

Tên văn bản, công văn

Ngày công văn

Tải về

105/UBKT

[Công văn] – Đính chính văn bản Quyết định 5130/QD-TLĐ ngày 12/8/2022

30/8/2022

5130/QĐ-TLĐ

[Quyết định] – Ban hành Quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn.

12/8/2022

4442/TLĐ-QHLD

[Công văn] – Triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho đoàn viên, người lao động.

28/6/2022

4342/TLĐ-QHLD

[Công văn] – Về việc Tham dự mô-đun 3 đào tạo chuyên gia, giảng viên TƯLĐTT

15/6/2022

4290/QĐ-TLĐ

[Quyết định] – 4290/QĐ-TLĐ về việc ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản Công đoàn cơ sở.

01/3/2022

2550/QĐ-TLĐ

[Quyết định] – Về việc thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp trong các đơn vị kế toán công đoàn

29/04/2022

4407/QĐ-TLĐ

[Quyết định] – Về việc chia số dư tài chính công đoàn tích lũy tại thời điểm 31/12/2021

25/3/2022