Hội nghị Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Chiều 23/6 tại Hội trường Nhà văn hóa Lao động quận Tân Bình, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với Phòng Tư pháp quận, Phòng Tài nguyên và Môi trường quận tổ chức hội nghị “Ngày pháp luật” với chủ đề “Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020”.

Quang cảnh tại buổi hội nghị.

Tham dự có: bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Thẩm định Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố; bà Lê Thị Thúy Hồng, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận; bà Lê Thị Minh Thủy, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận; bà Huỳnh Thị Diễm Trang, Phó Trưởng phòng Tư pháp quận;…. cùng 150 đại biểu là cán bộ, công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực môi trường 15 phường và đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ đang hoạt động trên địa bàn quận.

Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Thẩm định Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố (bìa trái) cùng bà Lê Thị Thúy Hồng, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận (bìa phải) tham dự hội nghị
Bà Lê Thị Minh Thủy, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận cùng bà Huỳnh Thị Diễm Trang, Phó Trưởng phòng Tư pháp quận tham dự hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Minh Thủy, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận nhấn mạnh: “Công tác bảo vệ môi trường cần được các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân chú trọng quan tâm và triển khai thực hiện nghiêm các quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực môi trường trong giai đoạn hiện nay…”

Bà Lê Thị Minh Thủy, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường quận phát biểu tại hội nghị.

Luật Bảo vệ môi trường 2020 có nhiều điểm mới rất quan trọng về chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường, bảo đảm sự phát triển bền vững, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Trưởng phòng Thẩm định, Chi cục Bảo vệ môi trường Nguyễn Thị Thủy báo cáo tổng quan về các quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Các nội dung tập huấn như: Sự cần thiết ban hành Luật Bảo vệ môi trường mới; những nét đột phá của Luật Bảo vệ môi trường, các điểm mới của Luật…

Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Thẩm định Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố báo cáo tại hội nghị.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, các quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường, đặc biệt liên quan tới thủ tục về giấy phép môi trường. Phó Trưởng phòng Thẩm định, Chi cục Bảo vệ môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố đã trao đổi những ký kiến, giải đáp những thắc mắc của đại diện các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ về những vấn đề liên quan…để từ đó áp dụng thực hiện theo đúng quy định pháp luật góp phần xây dựng môi trường xanh, sạch nhằm bảo vệ chính mình và xã hội.

Đại biểu tham gia hội nghị lắng nghe báo cáo và nghiên cứu nội dung tài liệu được cung cấp.

Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị.
Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Thẩm định Chi cục Bảo vệ Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố trao đổi những thông tin, giải đáp những thắc mắc cho đại biểu tham gia hội nghị
Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN