Hơn 250 Cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân học tập, nghiên cứu Nghị quyết Trung ương 6

Ngày 10/01, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tân Bình phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Quận đoàn, Hội Cựu Chiến binh, Hội Chữ thập đỏ và Hội Người cao tuổi quận tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm Giảng viên Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học, Đại học An ninh Nhân dân truyền đạt, trao đổi những nội dung tại Hội nghị.

Tham dự có các đồng chí: Trần Đức Phương, Uỷ viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; Lê Thị Thúy Hồng, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận; Võ Phạm Ý Nhi, Phó Bí thư Quận đoàn;…cùng hơn 250 cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân quận Tân Bình.

Đại biểu tham dự Hội nghị.

Tại hội nghị, Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm Giảng viên Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học, Đại học An ninh Nhân dân truyền đạt, trao đổi những nội dung cốt lõi về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của nước ta, các nhóm giải pháp và nhiệm vụ để thực hiện 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham dự nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, địa phương, đơn vị.

Mời anh, chị cùng xem chi tiết hình ảnh hoạt động trên Fanpage Công đoàn quận Tân Bình

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN