Phấn đấu các đơn vị tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở xong trong Tháng 5/2023.

Tính đến thời điểm ngày 02/3/2023, dưới sự tập trung chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tân Bình đã có 147 Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc LĐLĐ quận tổ chức thành công Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chủ tịch LĐLĐ quận Đinh Trần Thanh Tâm cho biết: Thực hiện kế hoạch của LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028, thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Tân Bình tăng cường công tác chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội CĐCS; tiến hành rà soát, kiểm tra công tác chuẩn bị, kịp thời định hướng, hướng dẫn giúp công tác chuẩn bị Đại hội CĐCS được chặt chẽ, chu đáo, đầy đủ các nội dung theo quy định.

Đại hội đại biểu CĐCS Công ty TNHH Bolloré Logictics Việt Nam – Đại hội Công đoàn doanh nghiệp 100% vốn FDI

Nhìn chung, các đơn vị đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn của công đoàn cấp trên, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy cùng cấp, sự phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, Giám đốc doanh nghiệp để tổ chức thành công Đại hội CĐCS.

Chủ tịch LĐLĐ quận cho biết thêm, văn kiện Đại hội các CĐCS có sự chuẩn bị chu đáo, nội dung đánh giá bám sát tình hình hoạt động trong nhiệm kỳ; công tác nhân sự cơ bản thực hiện đúng quy trình, hướng dẫn của LĐLĐ quận; nghi thức Đại hội nghiêm trang; công tác điều hành của Đoàn Chủ tịch, Ban bầu cử đã bám sát chương trình, quy chế Đại hội, thực hiện cơ bản đảm bảo thời gian, nội dung đề ra.

Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu cử Ban Chấp hành CĐCS tại Đại hội đại biểu Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ quận Tân Bình – Đại hội điểm cấp Thành phố.

Trong tháng 12/2022, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Tân Bình đã tập trung chỉ đạo 04 CĐCS đại diện cho các khối tổ chức Đại hội điểm. Theo đó, CĐCS Chi cục Thuế quận tổ chức Đại hội điểm khối Hành chính – Sự nghiệp; CĐCS Công ty TNHH Kiểm toán A&C và CĐCS Bệnh viện Phụ sản MêKông tổ chức Đại hội điểm khối Doanh nghiệp và CĐCS trường Tiểu học Yên Thế tổ chức Đại hội điểm khối Trường học; tổ chức thành công Đại hội đại biểu Nghiệp đoàn xe ôm công nghệ quận Tân Bình – Đại hội điểm cấp Thành phố.

Đại hội đại biểu CĐCS Chi Cục thuế quận Tân Bình – Đại hội điểm khối Hành chính sự nghiệp.
Đại hội CĐCS trường Tiểu học Tân Trụ, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đến ngày 02/3/2023, các CĐCS trực thuộc đã có 147 đơn vị tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở. Trong đó đối với khối Hành chính sự nghiệp có 11 đơn vị tổ chức thành công đại hội; khối Doanh nghiệp có 101 đơn vị tổ chức và khối Trường học có 34 đơn vị.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ LĐLĐ quận Tân Bình tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình chỉ đạo đại hội, quyết tâm hoàn thành việc tổ chức Đại hội CĐCS xong trong tháng 5.2023 để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho Đại hội đại biểu Công đoàn quận Tân Bình lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN