Thông tin Kết quả Đại hội XII Công đoàn quận Tân Bình, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Vừa qua vào ngày 14, 15/7/2023, Đại hội Công đoàn quận Tân Bình được tổ chức trọng thể tại Nhà văn hóa Lao động quận Tân Bình. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động Quận gồm 23 đồng chí, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận với 07 đồng chí.

Đồng chí Đinh Trần Thanh Tâm tái đắc cử Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Tân Bình, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung, phương hướng tổ chức phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn quận trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 với 9 chỉ tiêu cụ thể và 03 công trình trọng điểm và 01 công trình chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng Miền Nam, Thống nhất Đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN