[Video] – 10 Điểm nổi bật trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn quận Tân Bình năm 2022.

Năm 2022, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn quận có nhiều khởi sắc, tăng trưởng trở lại, đời sống CNVC-LĐ dần ổn định. được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của LĐLĐ Thành phố, Quận ủy, UBND quận, các cấp Công đoàn từ quận đến cơ sở đã đồng hành cùng người sử dụng lao động, CNVC-LĐ quận nỗ lực vượt qua những khó khăn, thử thách, đổi mới linh hoạt, sáng tạo trong việc tổ chức các phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn quận, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tích cực, đoàn kết tại mỗi đơn vị, doanh nghiệp.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, các cấp Công đoàn quận Tân Bình đã đạt được 10 điểm nổi bật trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn quận trong năm 2022.

Thân mời anh, chị cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ quận cùng điểm lại những điểm nổi bật trong năm 2022.

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN