Hưởng ứng Tháng Công nhân lần thứ 16 và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024.

Công đoàn quận Tân Bình gửi đến anh, chị cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVC-LĐ quận những nội dung hoạt động trọng tâm trong Tháng Công nhân lần thứ 16 và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024 của các cấp Công đoàn quận Tân Bình.

Có thể là hình vẽ ngẫu hứng về văn bản

Có thể là đồ họa về bản đồ và văn bản cho biết 'CBVN QUẬN TẦN BÌNH NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG THÁNG CÔNG NHÂN THỬ 16, NAM2024 KET -TRIÊNKHAINGHIQUYI CỦA 01 NAM THỰC TIẾ 01-KL/TW NGÂY ACHH CH THÁNG NÁM 2021 MẠNH TẬP Vào Ngày MINH. tháng 5πάτ 652 hỏa ทีดุ่ตมู ตนลูท รก THÁNG 02 CHƯƠNG 2024 HÁNG DOÁN TOÁN, CONG DOAN, ÚC gid00. thàng Văn quận 03 TRUNG BÁNG KHÓA c07 Ngây thàng 2024 hoa động Hи6Ho 04 NHÂN, CHAM BOM IEM. NGBO NGƯOI àolúc07gl38 Ngày tháng 5nάr2024 Tăn Binh Enh) 05 CHƯƠNG TRÌNH THOẠI THÁNG Vàol Ngày thảng rarm Hội trưởng (552 hóaL dộng ทุนสู้ต Binh ท.วฏู กเด้ว)'

Có thể là đồ họa về bản đồ và văn bản cho biết 'CBUN QUẬN TẮN BÌNH NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM THÁNG CÔNG NHÂN THỨ 16, NĂM2024 KET จาหนสม Ky 06 PHÁP SINH LA MANH CONG TOÀN 0C SINH Vào ĐÓNG giử3 thàng kiến) ăm truông Nhà ván Phutrg Bình 07 KHONG 2024 Khu Phường 08 TRÌNH CÔNG NHÂN TRINH HANH DOANH NGHIẾP NGHIỆP CÔNG NHÁN" QUÂN 2024 Ngày thảng năm 2024 Phưng TẬP 09 TẬP THẾ, κy KeT ƯỚC Vào ចំ:0 giờ30 Ngày thàng kiến 2024 động Binh จุปอิก อิกาา) 10 NẠP ĐOAN VIÊN RA MAT THÁNH CÔNG Vào Ngày SỞ tháng nar Bảo tàng S5 ปิบ์ด Thảng ลกฎาค ฉิมถุิว'

Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản

Có thể là hình minh họa về 5 người và văn bản

Có thể là hình vẽ ngẫu hứng về 5 người, bản đồ và văn bản cho biết 'GBVN QUẬN TÂN BÌNH ĐI LỢ İCH CHƯONG TRINH ĐÔNG HÀNH VIÊN CÔNG ĐOAN, NGƯỚI LAD ĐỘNG NÃM 2024 限合信時信期料 டணணம் 営国時料 SƠ ĐỒ DI CHUYỂN ĐI BỘ ĐỒNG HÀNH Trương Hoàng Thanh Nguyễn Thái Bình Chùa Tân តន จะสด Hông Đương @ Xuớ uônHóng ương HemSo8 Binh L จับวิหต รนชิหย รา Thsy by Hoàng Đưởng Trưởng THPT Nguyên Thương Hiên Khu giữ xe Chương trình Sân khấu chính Chương trình Hướng chuyển Chương trinh đống hàh n/H CHEOMEHAHH HAHA ionLife Life ion Keern 手i 三注 05'

 

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN