Biểu mẫu Tài chính CĐCS năm 2022

Bộ phận Tài chính Liên đoàn Lao động quận gửi đến anh, chị phụ trách công tác kế toán tại Công đoàn cơ sở trực thuộc các biểu mẫu liên quan về công tác tài chính Công đoàn. Anh, chị vui lòng bấm vào những nội dung sau đây để tải văn bản về:

1/ Biểu mẫu – Báo cáo Dự toán CĐCS năm 2022 (Bấm vào đây để tải về
2/ Văn bản mẫu – Quy chế Chi tiêu nội bộ CĐCS năm 2022 (Bấm vào đây để tải về).
3/ Biểu mẫu – Báo cáo Quyết toán tài chính CĐCS năm 2022 (Bấm vào đây để tải về).
Chia sẻ:

TIN MỚI

SỰ KIỆN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN