Công tác thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở và tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn

Ngày 23 tháng 5 năm 2023, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) ban hành công văn số 518/LĐLĐ-TC về việc triển khai thực hiện Quyết định số 7201/QĐ-TLĐ (file đính kèm) ngày 18/5/2023 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Theo đó, LĐLĐ TPHCM đề nghị LĐLĐ thành phố Thủ Đức và Quận, Huyện; Công đoàn Ngành, Sở, Khối, Tổng Công ty và cấp trên tương đương; Các công đoàn cơ sở trực thuộc toàn diện LĐLĐ TPHCM; Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ TPHCM nghiên cứu và triển khai thực hiện Quyết định số 7201/QĐ-TLĐ. Đồng thời, giao các đơn vị công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hướng dẫn các đơn vị công đoàn cơ sở trực thuộc sửa đổi, bổ sung các nội dung trong quy chế (quy định) về thu, chi, quản lý tài chính, tài sản của đơn vị đảm bảo phù hợp với quy định hiện hành.

Quyết định số 7201/QĐ-TLĐ quy định về việc sửa đổi Quyết định số 4290/QĐ-TLĐ ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở; Quyết định số 4301/QĐ-TLĐ ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tổ chức bộ máy quản lý tài chính công đoàn; tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm Trưởng ban Tài chính, Trưởng phòng kế toán; phân công Chánh Văn phòng, Phó chánh Văn phòng phụ trách bộ phận Tài chính; phân công người làm công tác kế toán tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở; chế độ phụ cấp trách nhiệm làm nhiệm vụ kế toán trưởng trong các đơn vị kế toán công đoàn (sau đây gọi tắt là Quyết định số 7201/QĐ-TLĐ).

(Nguồn: Ban Tài Chính LĐLĐ TPHCM)

Tài liệu đính kèm: QĐ-7201-TLĐ (Bấm vào đây để tải về)

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN