Phần mềm Tài chính Công đoàn năm 2022

1. Tải về phần mềm Kế toán Công đoàn cơ sở mới (Bản offline):

 

 

 

2. Hướng dẫn cài đặt Phần mềm Kế toán Công đoàn cơ sở

Sách điện tử – Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế toán CĐCS

Tải về Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm Kế toán CĐCS VCS (File PDF) – Bấm vào đây để tải về

3. Link cài môi trường trước khi cài đặt Phần mềm kế toán CĐCS nếu máy tính chưa có môi trường:
– https://download.microsoft.com/download/E/2/1/E21644B5-2DF2-47C2-91BD-63C560427900/NDP452-KB2901907-x86-x64-AllOS-ENU.exe
– https://download.microsoft.com/download/C/9/6/C96CD606-3E05-4E1C-B201-51211AE80B1E/Windows6.1-KB3063858-x86.msu
– https://download.microsoft.com/download/0/8/E/08E0386B-F6AF-4651-8D1B-C0A95D2731F0/Windows6.1-KB3063858-x64.msu

Chia sẻ:

TIN MỚI

SỰ KIỆN

BÀI VIẾT LIÊN QUAN