Văn bản của Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác Tài chính công đoàn

Bộ phận Tài chính Liên đoàn Lao động quận gửi đến anh, chị phụ trách công tác kế toán tại Công đoàn cơ sở trực thuộc các văn bản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam liên quan về công tác tài chính Công đoàn. Anh, chị vui lòng bấm vào những nội dung sau đây để tải văn bản về:

1/ Hướng dẫn số 47/HD-TLĐ- Thực hiện quy chế quản lý tài chính, tài sản công đoàn và chế độ kế toán đối với CĐCS (Bấm vào đây để tải về)
2/ Quyết định số 3226/QĐ-TLĐ – Quyết định chế độ Phụ cấp Cán bộ Công đoàn (Bấm vào đây để tải về)
Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN