Thành phố Hồ Chí Minh tự hào là nơi Bác Hồ khởi đầu hành trình tìm đường cứu nước, cứu dân

Cách đây 110 năm, sự kiện người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng sang Pháp đã không chỉ là dấu mốc đặc biệt trong cuộc đời của một con người, mà còn đặc biệt quan trọng đối với lịch sử của cả một dân tộc.

Thành phố Sài Gòn – Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự là nơi tiễn Người ra đi năm ấy. Giáo sư Trần Văn Giàu lúc sinh thời đã nhận định: “Sài Gòn, nơi tuy Bác dừng chân ngắn nhất, lại có vai trò quyết định đối với sự lựa chọn con đường cứu nước”. Thực tiễn lịch sử ở Sài Gòn, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, phong trào yêu nước diễn ra rất sôi nổi, được Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá là “dấu hiệu của thời đại”.

Bến Nhà Rồng – khởi đầu là một thương cảng lớn của Sài Gòn đang được bảo tồn gần như nguyên vẹn.

Hơn 1 thế kỷ trước, Nguyễn Tất Thành lấy tên là Văn Ba nhận làm phụ bếp trên tàu Amiral Latouche Tréville (A-mi-ral La tuts Tờ-rê vil). Ngày 5-6-1911con tàu rời bến. Từ đây Nguyễn Tất Thành bắt đầu hành trình rời Tổ quốc ra đi với quyết tâm cháy bỏng tìm tự do cho đồng bào và độc lập cho Tổ quốc mình.

Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – Thành phố Hồ Chí Minh tự hào là nơi Bác Hồ khởi đầu hành trình tìm đường cứu nước, tự hào là thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Đảng bộ và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang vững bước trên con đường Bác Hồ, Đảng ta và nhân dân ta đã sáng suốt lựa chọn, giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN