Hình ảnh – Bác Hồ với Công nhân

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trải qua công việc của người thợ với nhiều nhọc nhằn, khổ cực. Hơn ai hết, Bác thấu cảm và có tình thương yêu đặc biệt, luôn quan tâm, dành thời gian cho nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn lớn mạnh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cán bộ, công nhân nhà máy in Tiến Bộ, Hà Nội, ngày 13/5/1959. Ảnh Tư liệu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm nhà máy Diêm Thống nhất, ngày 16/8/1956. Bác đã nhắc nhở: ”Lợi ích của công nhân đi đôi với lợi ích chung của nhà máy. Nếu đời sống được cải thiện và mọi người khỏe mạnh thì sẽ phấn khởi thi đua sản xuất làm cho nhà máy thu được nhiều kết quả. Nếu nhà máy phát triển thì có khả năng cải thiện đời sống của công nhân và nhân viên”. Bác nhấn mạnh rằng: ”Mục đích của công đoàn là phải cải thiện đời sống công nhân, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa của giai cấp công nhân nói riêng và Nhân dân nói chung”. Ảnh chụp tư liệu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công nhân nhà máy Xe lửa Gia Lâm, Hà Nội, ngày 19/5/1955. Người căn dặn cán bộ, công nhân phát huy truyền thống cách mạng của Nhà máy, ra sức thi đua xây dựng miền Bắc, ủng hộ cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam. Ảnh chụp tư liệu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm công nhân nhà máy Xe lửa Gia Lâm, Hà Nội, ngày 19/5/1955. Người căn dặn cán bộ, công nhân phát huy truyền thống cách mạng của Nhà máy, ra sức thi đua xây dựng miền Bắc, ủng hộ cuộc đấu tranh của đồng bào miền Nam. Ảnh chụp tư liệu.
Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm cán bộ, công nhân Xí nghiệp May 10, Hà Nội, ngày 8/11/1959. Người lần lượt đi thăm từng phân xưởng sản xuất cho đến nhà ăn tập thể, nhà trẻ của xí nghiệp; góp ý về cách cắt may sao cho nhanh, tiết kiệm, đảm bảo chất lượng. Ảnh chụp tư liệu.
Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN