Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền

Ngày 27 tháng 3 năm 2023, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh ban hành hướng dẫn số 83/HD-MTTTQ-BTT tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia.

Trân trọng giới thiệu toàn văn bản hướng dẫn nói trên.

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN