18/3/1954: Chuẩn bị cho cuộc tiến công thứ 2 và “món ăn” tinh thần nơi tiền tuyến

Bước sang ngày 18/3/1954, Tại Chiến trường Điện Biên Phủ…

Sau những thắng lợi liên tiếp của đợt tiến công đầu tiên, quân ta bắt đầu bước vào giai đoạn tập trung xây dựng chiến hào, bao vây địch khắp các mặt trận đông, tây, nam, bắc, chia cắt phân khu Hồng Cúm với phân khu trung tâm. Mọi chuẩn bị tập trung cho cuộc tiến công thứ 2 – trận công kiên lớn nhất. Trên mặt trận tuyên truyền, Ban Bí thư đã ra chỉ thị về việc mở rộng tuyên truyền những chiến thắng của quân ta ở Điện Biên Phủ, như sau: “ … Hiện nay, quân ta đang tiếp tục tiêu diệt sinh lực địch ở Điện Biên Phủ. Ở các chiến trường khác, bộ đội và du kích ta cũng hoạt động mạnh và thu nhiều thắng lợi. Để nhân đà chiến thắng quân sự này mà đẩy mạnh các công tác khác, các địa phương cần tuyên truyền nhanh chóng và rộng rãi trong toàn quân và toàn dân ta về những chiến thắng của quân ta ở Điện Biên Phủ….”

Hưởng ứng chỉ thị của Ban Bí thư, các phóng viên chiến trường của các cơ quan báo chí lớn nhất cả cả nước đã xông pha khắp mọi mặt trận, không chỉ kịp thời phản ánh các trận đánh, truyền đạt chủ chương của Đảng, mà còn ghi lại những câu chuyện, những thước phim tư liệu quý báu dành cho lịch sử.

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN