21/3/1954: Giữ kỷ luật trận địa, tạo thế lực vững cho các chiến dịch

Các đơn vị hậu cần, giao thông vận tải, dân công, tiếp tục vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí bổ sung cho bộ đội ở Điện Biên Phủ chuẩn bị đợt 2 chiến dịch.

Cũng trong ngày 21/3/1954, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam ra Chỉ thị: Mấy điều quy định về phòng không, phòng pháo và sinh hoạt trong trận địa”.

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN