Ai là Chỉ huy trưởng trận tiến công cứ điểm đồi Độc Lập?

Trận tiến công cứ điểm Đồi Độc Lập (15/3/1954), trận tiến công của Trung đoàn Bộ binh 88 (Đại đoàn 308), Trung đoàn Bộ binh 165 (Đại đoàn 312) và lực lượng tăng cường đánh vào quân Pháp phòng ngự ở cụm cứ điểm đồi Độc Lập trong đợt 1 của Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Chỉ huy trưởng trận đánh là Đại đoàn trưởng Đại đoàn 308 – Vương Thừa Vũ. Đồng chí Vương Thừa Vũ (1910-1980), tên thật là Nguyễn Văn Đồi.

Ông là Chỉ huy trưởng mặt trận Hà Nội năm 1946 khi toàn quốc kháng chiến nổ ra; là Đại đoàn trưởng kiêm Chính ủy đầu tiên của Đại đoàn 308, đại đoàn chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, ông cùng Đại đoàn tham gia nhiều chiến dịch lớn như: Sông Lô, Đường số 4, Biên Giới, Trung du, Đông Bắc, Hà Nam Ninh, Hòa Bình, Tây Bắc, Thượng Lào, Điện Biên Phủ…

Với những công lao to lớn của ông đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, Trung tướng Vương Thừa Vũ đã được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công cùng nhiều phần thưởng cao quý.

Nguồn : nhandan.vn

 

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN