Ai là người có sáng kiến cải tiến xe đạp thồ để chở được nhiều hàng hóa nhất?

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, xe đạp thồ được xem là sáng tạo đặc biệt góp phần rất quan trọng vào việc chuyển lương thực, trở thành huyền thoại của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đặc biệt là trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Xe đạp không chỉ phục vụ vận tải như chở lương thực, thực phẩm, đạn dược mà còn sử dụng để cáng thương binh.

Người có sáng kiến cải tiến xe đạp thồ giúp chở được nhiều hàng hóa là ông Ma Văn Thắng quê ở Phú Thọ. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ, chiếc xe đạp đã được dân công sử dụng để chở lương thực, tuy nhiên lúc đầu mỗi xe chỉ chở được từ 80-100 kg, đi lại rất vất vả. Trong quá trình vận chuyển ông Thắng đã có sáng kiến cải tiến chiếc xe đạp thồ để nâng mức chở lên 200kg, thậm chí hơn 300kg. Chiếc xe của ông Thắng sử dụng, đã lập kỷ lục khi tải đến 352kg.

Nguồn : nhandan.vn

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN