Chiến thắng Điện Biên Phủ – Ngày mở màn

Trong cuốn hổi ký của mình, đại tướng Võ Nguyên Giáp có viết:

“ Trận đánh mở màn đã thành công ngoài sự mong đợi. Nếu một trung tâm đề kháng như Him Lam không đứng vững trước cuộc tiến công với lực lượng của trung đoàn ta, thì tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ quyết không phải là một pháo đài không thế công phá!”

– Hồi ký Đại tướng Võ Nguyên Giáp: Điện Biên Phủ điểm hẹn lịch sử –

Và đúng như vậy, đó chính là chiến thắng mở màn cho chiến dịch huyền thoại của lịch sử quân đội nhân dân Việt Nam

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN