“Dũng sĩ đồi xanh” trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đặng Đức Song tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ khi vừa 20 tuổi. Ông là một trong 24 người được phong tặng danh hiệu “Dũng sĩ đồi xanh”. Hai năm sau chiến thắng Điện Biên Phủ, ông Đặng Đức Song vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. “Nước ta bây giờ đã hoà bình nên phải phấn đấu, học tập sao cho xứng đáng với công dân của nước Việt Nam” – Đại tá, Anh hùng LLVTND Đặng Đức Song nói – “Luôn luôn nghĩ đến Việt Nam – Việt Nam ra ngõ gặp anh hùng”.

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN