Ngày 30/3/1954: Ngày thứ 18 của chiến dịch

18 giờ ngày 30/3/1954, đợt tiến công thứ 2 vào Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ bắt đầu. Pháo binh chiến dịch dồn dập bắn vào Sở chỉ huy của Đờ Cát-xtơ-ri và các điểm cao C1, D1, E1, các trận địa pháo và khu vực cơ động của địch ở Mường Thanh, Hồng Cúm. Ngay trong đợt pháo kích đầu tiên, 1 khẩu 155mm và 4 khẩu 105mm của địch bị phá hủy ngay trong hầm đặt pháo.

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN