Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn đính chính lại Quyết định số 5130/QĐ-TLĐ ngày 12/8/2022

Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ quận gửi đến các CĐCS trực thuộc văn bản số 105/UBKT của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đính chính văn bản. Cụ thể đính chính Quyết định số 5130/QĐ-TLĐ ngày 12/8/2022.

Anh, chị các CĐCS vui lòng tải về văn bản theo đường dẫn sau đây để nghiên cứu, thực hiện tại đơn vị.

1/ Văn bản 105/UBKT của Tổng LĐLĐ Việt Nam về đính chính văn bản (Bấm vào đây để tải về).

2/ Văn bản 908/LĐLĐ-UBKT của UBKT LĐLĐ Thành phố về triển khai Quyết định 5130/QĐ-TLĐ ngày 12/8/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam (Bấm vào đây để tải về).

3/ Quyết định số 5130/QĐ-TLĐ ngày 12/8/2022 về Ban hành Quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn(Bấm vào đây để tải về).

Chia sẻ: