3 chính sách BHXH, tiền lương áp dụng từ ngày 1.7.2022

Ảnh hưởng từ việc tăng lương tối thiểu vùng, từ ngày 01/7/2022, việc đóng và hưởng các loại bảo hiểm bắt buộc như bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cũng có sự điều chỉnh. Sau đây là nội dung về 3 chính sách về BHXH, tiền lương có sự điều chỉnh mà người lao động và người sử dụng lao động cần lưu ý.

Nguồn: Báo Lao động điện tử.

 

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN