Chiến tranh thế giới lần thứ II vừa kết thúc, quân Pháp lập tức quay lại Đông Dương. Tính đến ngày 22-9-1945, lực lượng của Pháp tại Sài Gòn có tới 10.000 người. Lúc 0 giờ ngày 23-9-1945, trong trang phục quân đội Hoàng gia Anh, các toán quân Pháp bất ngờ nổ súng tập kích những vị trí công sở chính quyền cách mạng ở Sài Gòn, chính thức mở đầu cuộc xâm lược Việt Nam lần thứ 2.

Hội nghị Cây Mai

Trong điều kiện chính quyền nhân dân mới thành lập, tổ chức Đảng các cấp chưa được thống nhất, lực lượng vũ trang cách mạng mới ra đời, còn phân tán và phức tạp về thành phần, vũ khí thô sơ, chưa có kinh nghiệm chiến đấu; từ đầu tháng 9-1945, UBND Nam Bộ một mặt tự kiềm chế trước hành động ngang ngược của quân Anh – Pháp, mặt khác khẩn trương chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đoàn thể cách mạng và lực lượng vũ trang sẵn sàng chống xâm lược.

Người dân Sài Gòn dùng tầm vông vạt nhọn tham gia tổng khởi nghĩa ngày 23-9. Ảnh: TƯ LIỆU

Ngay sau khi quân Pháp nổ súng gây hấn ở Sài Gòn, rạng sáng 23-9-1945, Xứ ủy và UBND Nam Bộ triệu tập hội nghị khẩn tại nhà số 269 Cây Mai, Chợ Lớn (nay là đường Nguyễn Trãi, quận 5). Có 2 ý kiến trái ngược nhau: Một bên muốn chỉ nên đình công, bãi thị, bất hợp tác, chờ lệnh của trung ương; một bên do ông Trần Văn Giàu chủ trương muốn phát động ngay cuộc kháng chiến chống Pháp.

Sau hơn 180 phút thảo luận căng thẳng, hội nghị quyết định: Một mặt điện báo gấp ra trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh xin chỉ thị, mặt khác phát động ngay cuộc kháng chiến. Rất khẩn trương, hội nghị thành lập Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ (do ông Trần Văn Giàu làm Chủ tịch) và Ủy ban Kháng chiến Sài Gòn – Chợ Lớn (các ông Nguyễn Văn Tư, Huỳnh Đình Hai, Từ Văn Ri chỉ huy) với chức năng chỉ đạo mọi mặt cuộc kháng chiến chống Pháp; hạ lệnh tổng đình công và bất hợp tác với địch, đối phó và đánh địch trên đường phố, ngăn chặn và bao vây chúng trong nội thành; kêu gọi đồng bào vạch mặt bọn Việt gian, triệt để bãi công, bãi thị, bãi khóa, tẩy chay mọi kêu gọi của địch…

Tại Hà Nội, sau khi nhận được điện của Xứ ủy và UBND Nam Bộ, ngay ngày 23-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập khẩn cấp Hội nghị Thường vụ Trung ương Đảng tại Bắc Bộ Phủ, chuẩn y quyết tâm kháng chiến của Nam Bộ. Ngày 24-9-1945, Chính phủ Lâm thời gửi huấn lệnh cho nhân dân Nam Bộ và kêu gọi đồng bào cả nước chi viện sức người, sức của cho miền Nam. Ngày 25-9-1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì cuộc họp của Hội đồng Chính phủ quyết định thành lập các đơn vị Nam tiến và cử cán bộ vào tăng cường cho Nam Bộ.

Trong khi chủ trương của Hội nghị Cây Mai và lời kêu gọi của Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ chưa được phổ biến thì ngay sáng 23-9-1945, cuộc chiến đấu chống quân Pháp xâm lược đã diễn ra khắp TP Sài Gòn.