Về phía địch: Ngày 18-4, Phó chỉ huy khu trung tâm Bigeard vét được một đại đội thuộc Tiểu đoàn dù 6 và một đại đội thuộc Tiểu đoàn Maroc số 1 mở một cuộc hành binh về cứ điểm 105, hy vọng cùng với Đại đội lê dương tại đây tổ chức một cuộc rút lui về Mường Thanh.

Đúng 2 giờ, cuộc hành binh bắt đầu. Nhưng khi chạm vào trận địa sân bay, toán quân này đã bị thiệt hại nặng vì lưới lửa của tuyến phòng thủ phía trước đã được bố trí hoàn thiện tới mức nếu liều lĩnh tiến lên chỉ là sự hy sinh vô ích. Cuộc hành binh đã hoàn toàn sa lầy.

Mờ sáng, một bộ phận quân Pháp đã phải rút lui về một điểm tựa công binh vừa bố trí tại khu hào thoát nước ở mép sân bay. Khu hào này có thể che chắn phần nào đạn pháo của Việt Minh nhưng nó đang bị ngập nước. Vào lúc 7 giờ 30 phút, Bigeard hiểu rằng không phải ở Điện Biên Phủ này cứ dám làm liều rồi sẽ có lối thoát, kế hoạch rút lui về Mường Thanh đã thất bại và cứ kiên trì thì lợi bất cập hại ngay cả khi cứu được một vài người trong cái số khốn khổ này.