Văn bản

Số hiệu

Tên văn bản, công văn

Ngày công văn

Tải về

1269/LDLD-TG

[Công văn] – Về việc hưởng ứng Tuần lễ Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 năm 2022

24/11/2022

908/LĐLĐ-UBKT

[Công văn] – Triển khai thực hiện Quyết định 5130/QĐ-TLĐ ngày 12/8/2022 của Tổng LĐLĐ Việt Nam

13/9/2022

105/UBKT

[Công văn] – Đính chính văn bản Quyết định 5130/QD-TLĐ ngày 12/8/2022

30/8/2022

5130/QĐ-TLĐ

[Quyết định] – Ban hành Quy định xử lý kỷ luật trong tổ chức Công đoàn.

12/8/2022

57/KH-CTĐ1

[Kế hoạch] – Hoạt động Cụm thi đua 1 – LĐLĐ Thành phố

18/7/2022

4442/TLĐ-QHLD

[Công văn] – Triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho đoàn viên, người lao động.

28/6/2022

4342/TLĐ-QHLD

[Công văn] – Về việc Tham dự mô-đun 3 đào tạo chuyên gia, giảng viên TƯLĐTT

15/6/2022