[Công văn] – Triển khai tiêm vắc-xin Covid-19 mũi 3, mũi 4 cho đoàn viên, người lao động.