[Công văn] – Về việc Giới thiệu đoàn viên Công đoàn nhận học bổng “Công đoàn TP.Hồ Chí Minh”