[Công văn] – Về việc tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên Công đoàn và người lao động tham gia cuộc thi “Tự hào một dải biên cương” năm 2022