[Hướng dẫn] – Tổ chức bình chọn, tuyên dương “Người cán bộ công đoàn của chúng tôi” Cấp trên trực tiếp cơ sở, năm 2022