Kế hoạch tổ chức Hội thi Sao vàng vọng cổ lần 6 (mở rộng) Chủ đề: “Giai điệu Phương Nam” năm 2022