[Kế hoạch] – Tổ chức họp mặt đảng viên tiêu biểu là công nhân trực tiếp sản xuất