[Quyết định] – Quy định thu, chi, quản lý tài chính, tài sản tại công đoàn cơ sở