[Thông báo] – Tổ chức Đoàn tham dự chương trình “Tết Sum vầy” 2022