[Thông báo] – Vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động quận tham gia “Ngày hội hiến máu tình nguyện” năm 2022