[CĐCS Thanh tra quận] – Tổ chức hành trình về nguồn

Thực hiện Kế hoạch số 01-KHPH/CB-CĐ ngày 10 tháng 4 năm 2024, Kế hoạch tổ chức hành trình về nguồn chào mừng kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024); 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) và 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024).

Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Công đoàn cơ sở Thanh tra quận phối hợp với Chi bộ Thanh tra quận tổ chức hành trình về nguồn với các địa điểm sau: Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Ủy ban nhân dân quận Tân Bình, Vùng lõm Chính trị – căn cứ cách mạng Bảy Hiền, Bảo tàng Lực lượng Vũ trang Miền Đông Nam Bộ.

Hoạt động về nguồn giúp đảng viên, đoàn viên công đoàn ôn lại truyền thống, lịch sử giữ nước của dân tộc ta; qua đó bồi dưỡng, hun đúc ý chí khát vọng, niềm tin vào Đảng và Nhà nước, tạo động lực mới trong đẩy mạnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, sớm đưa đất nước phát triển phồn vinh và hạnh phúc./.

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN