Nhà Văn Hóa Lao Động Quận

TIN MỚI


Warning: Undefined array key 1 in /www/wwwroot/congdoanquantanbinh.org.vn/wp-content/plugins/ele-custom-skin/skins/skin-custom.php on line 224

Warning: Undefined array key 1 in /www/wwwroot/congdoanquantanbinh.org.vn/wp-content/plugins/ele-custom-skin/skins/skin-custom.php on line 224

Warning: Undefined array key 1 in /www/wwwroot/congdoanquantanbinh.org.vn/wp-content/plugins/ele-custom-skin/skins/skin-custom.php on line 224

SỰ KIỆN

Chương trình được tổ chức với nhiều hoạt động như: Trưng bày, giới thiệu các mô hình, sản phẩm khoa học có tính sáng