Chi bộ cơ quan LĐLĐ quận tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Chiều 15/7, Chi bộ cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tân Bình đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Hữu Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, Đoàn thể quận.

Đại biểu và đảng viên Chi bộ thực hiện Nghi lễ Chào cờ.
Đồng chí Đinh Trần Thanh Tâm, Chủ tịch LĐLĐ quận, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 phát biểu Khai mạc Đại hội.

Chi bộ cơ quan LĐLĐ quận có 9 đảng viên chính thức (trong nhiệm kỳ có kết nạp mới 01 đảng viên). Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, tuy nhiên chi bộ luôn giữ gìn, phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chương trình, kế hoạch, hoạt động của tổ chức Công đoàn và sáng tạo tổ chức phong trào CNVC-LĐ quận sôi nổi, phong phú.

Đồng chí Trần Thị Minh Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ quận, Chi ủy viên Chi bộ cơ quan báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ đã triển khai bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên; tổ chức cho đảng viên học tập các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên; tất cả cán bộ, đảng viên trong chi bộ đều chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;…Định kỳ hàng tháng, cấp ủy đều tổ chức nội dung sinh hoạt tư tưởng chính trị với các chuyên đề thiết thực, mang tính xây dựng, định hướng, góp phần tăng cường giáo dục, bồi dưỡng năng lực tự nhận thức, tự đánh giá của đảng viên nhằm nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh, phòng, chống các biểu hiện suy thoái và các quan điểm sai trái, thù địch, tăng sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Lê Thị Thúy Hồng, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận, Phó Bí thư Chi bộ cơ quan LĐLĐ quận nhiệm kỳ 2020-2022 báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” . Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh, thông qua những mẫu chuyện về tấm gương học tập và làm theo Bác, các hội thi tìm hiểu về sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh…qua đó, các đảng viên thảo luận, đánh giá việc thực hiện học tập theo Bác của bản thân trong tháng qua, và đăng ký nội dung thực hiện trong tháng tới.

Chi bộ luôn quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, trong nhiệm kỳ, đã tiến hành kiểm tra chuyên đề 10 cuộc, 10 lượt đảng viên; giám sát chuyên đề 10 cuộc, 10 lượt đảng viên. Qua đó, đã tác động tốt đến công tác quản lý cán bộ, đảng viên, kịp thời biểu dương, đồng thời tiếp tục chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế của đảng viên.

Chi bộ đã lãnh đạo cán bộ, công chức cơ quan LĐLĐ thực hiện tốt công tác chuyên môn; chủ động và kịp thời tham mưu các kế hoạch, chương trình, hoạt động công đoàn và tổ chức các phong trào CNVC-LĐ quận và đã đạt được nhiều kết quả tích cực như: tổ chức chăm lo Tết cổ truyền hằng năm cho hơn 3000 cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ quận; tổ chức bán hàng bình ổn giá, gian hàng phúc lợi cho đoàn viên với nhiều ưu đãi từ 5% – 30% đối với những mặt hàng nhu yếu phẩm, để đoàn viên, CNVC-LĐ dễ tiếp cận với những sản phẩm chất lượng tốt, từ đó cải thiện cuộc sống; tổ chức, triển khai các phong trào thi đua, phong trào ôn luyện tay nghề, thi thợ giỏi, “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” trong đoàn viên, CNVC-LĐ, qua đó đã có trên 1000 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho đơn vị, doanh nghiệp gần 2,066 tỷ đồng; tập trung tuyên truyền, vận động CNVC-LĐ thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt những chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi người lao động…

Đảng viên chi bộ thực hiện biểu quyết các nội dung quan trọng tại Đại hội.

Qua đánh giá tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm: năm 2020, Chi bộ đạt danh hiệu Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu; năm 2021, Chi bộ đạt Chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Hằng năm, cơ quan LĐLĐ quận đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “công sở văn minh sạch đẹp”. Công đoàn cơ quan đạt “Vững mạnh xuất sắc”, năm 2020 nhận bằng khen của LĐLĐ Thành phố, năm 2021 nhận bằng khen Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Đồng chí Trương Hữu Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể quận phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trương Hữu Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể quận chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ cơ quan LĐLĐ quận đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị chi bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong đảng; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên thực hiện tự phê bình và phê bình; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nhất là giám sát thường xuyên đối với nhiệm vụ của đảng viên. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn quận nhiệm kỳ 2023-2028.

Đảng viên chi bộ tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng nội dung Văn kiện đại hội.

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ mới gồm 03 đồng chí; đồng chí Đinh Trần Thanh Tâm, Chủ tịch LĐLĐ quận tiếp tục được bầu giữ chức danh Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đoàn Chủ tịch và Thư ký đại hội bỏ phiếu bầu cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
Các đồng chí đảng viên bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
Các đồng chí đảng viên bỏ phiếu bầu Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.
Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 ra mắt Đại hội.
Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 Đinh Trần Thanh Tâm thay mặt cấp ủy chi bộ phát biểu nhận nhiệm vụ.
Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể quận Trương Hữu Nghĩa cùng Bí thư Chi bộ cơ quan Đinh Trần Thanh Tâm tặng hoa và quà lưu niệm cho đồng chí Lê Thị Thúy Hồng, Phó Bí thư Chi bộ cơ quan nhiệm kỳ 2020-2022 không tiếp tục tham gia ứng cử cấp ủy chi bộ nhiệm kỳ mới.
Đồng chí Trương Hữu Nghĩa, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Đảng, đoàn thể quận chụp ảnh lưu niệm cùng cấp ủy và đảng viên Chi bộ cơ quan LĐLĐ quận.
Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN