Hơn 240 cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân học tập, nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngày 29/01, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tân Bình phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam quận, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Quận đoàn, Hội Cựu Chiến binh và Hội Chữ thập đỏ quận tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự có các đồng chí: Trần Đức Phương, Uỷ viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam quận; Dương Thị Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận; Bùi Thị Hải Hà, Phó Chủ tịch Hội LHPN quận; Võ Phạm Ý Nhi, Phó Bí thư Quận đoàn;…cùng hơn 240 cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân quận Tân Bình.

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia học tập Nghị quyết.
Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia học tập Nghị quyết.

Tại hội nghị, Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm Giảng viên Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học, Đại học An ninh Nhân dân truyền đạt, trao đổi những nội dung cốt lõi về quan điểm chỉ đạo, mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của nước ta, các nhóm giải pháp và nhiệm vụ để thực hiện 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết số 42, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc”; Nghị quyết số 44-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 về “Tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Trung tá, Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm Giảng viên Phòng Quản lý Nghiên cứu Khoa học, Đại học An ninh Nhân dân truyền đạt, trao đổi những nội dung tại Hội nghị.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham dự nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đưa nội dung Nghị quyết hội nghị Trung ương 8, khóa XIII vào thực tiễn các hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và tại địa phương.

Mời anh, chị cùng đón xem thêm hình ảnh tại Fanpage Công đoàn quận Tân Bình nhé.

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN