HOẠT ĐỘNG CỦA BAN THANH TRA NHÂN DÂN Ở CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Chuyên đề Chính sách – Pháp luật LĐLĐ quận Tân Bình trân trọng gửi đến anh, chị, cán bộ đoàn viên công đoàn nội dung tìm hiểu pháp luật về hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân ở cơ quan, đơn vị.

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN