Văn bản – Biểu mẫu hướng dẫn xây dựng TƯLĐTT tại đơn vị.

Ngày 11/11/2021, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Hướng dẫn số 41/HD-TLĐ hướng dẫn công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hợp tác xã có thuê mướn, sử dụng người lao động làm việc đã thành lập công đoàn cơ sở. Bộ phận Chính sách – Pháp luật LĐLĐ quận Tân Bình gửi đến anh, chị cán bộ CĐCS trực thuộc những nội dung liên quan đến Hướng dẫn số 41/HD-TLĐ và các biểu mẫu xây dựng Thỏa ước lao động tập thể tại nơi làm việc. Trong quá trình thực hiện, vui lòng gọi điện thoại 028 3810 667 – 028 3810 0748 gặp đồng chí Trần Quang để được hướng dẫn cụ thể:

VĂN BẢN – Hướng dẫn số 41/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam (Vui lòng bấm vào đây để tải văn bản)

MẪU THAM KHẢO – Thỏa ước Lao động Tập thể tại đơn vị doanh nghiệp. (Vui lòng bấm vào đây để tải văn bản)

PHỤ LỤC MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN ÁP DỤNG TRONG THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ (Vui lòng bấm vào đây để tải văn bản)
(Kèm theo Hướng dẫn số 41/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của TLĐ)
Mẫu 01 – Biên bản đối thoại định kỳ/ khi có có yêu cầu/ khi có vụ việc
Mẫu 02 – Nghị quyết Hội nghị người lao động năm …
Mẫu 03 – Biên bản Hội nghị người lao động năm …
Mẫu 04 – Quyết định ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
Mẫu 05 – Bảng tổng hợp số liệu kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng……/năm……
Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN