Sách – Phong cách tư duy của Bác Hồ (Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh)

Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đã hiến dâng cả cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang và những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế

Bằng cuộc sống thanh cao, giản dị, trong sáng và đạo đức cách mạng mẫu mực của một người cộng sản, Người đã nêu tấm gương sáng cho toàn thể cán bộ, nhân dân và để lại cho chúng ta một di sản quý báu về tư tưởng và đạo đức của một người cách mạng trong thời đại mới.

Nhằm thể hiện lòng thành kính, tưởng nhó, tri ân sâu sắc của nhân dân ta đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, mong tấm gương của Bác, về con người Bác, chân dung Bác, góp phần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 cả Bộ Chính trị (khóa XII), Nhà xuất bản Dân Trí xuất bản cuốn sách: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh – Phong cách tư duy của Bác Hồ

Tác giả: Phan Tuyết (Sưu tầm, tuyển chọn)
Thể loại: Danh nhân – Tác giả – Hồi ký – Tiểu sử – Tự truyện
Xuất bản: 4/2018
Trọng lượng: 250 gr
NXB: Hồng Đức
Số trang: 250 trang – khổ: 13 x 19 cm

Đọc sách (Bấm vào đây để đọc)

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN