Con cúi chắn đạn – Sáng kiến độc đáo góp phần vào chiến thắng Điện Biên Phủ 1954

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, quân đội nhân dân Việt Nam đã huy động rất nhiều nguồn lực để chiến đấu với tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của quân đội Pháp. Bên cạnh những trang bị, vũ khí hiện đại thì cán bộ, chiến sỹ Việt minh có sáng kiến vận dụng từ đời sống, từ kinh nghiệm dân gian vào chiến đấu, mang lại hiệu quả tốt, góp phần quan trọng vào thắng lợi của chiến dịch. Một trong những sáng kiến độc đáo, hiệu quả ấy là việc sử dụng con cúi chống đạn trong chiến dịch lịch sử này.

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN