Ngày 10/4/1954: Ngày thứ 29 của chiến dịch

Ngày 10/4/1954: Quân Pháp chiếm được một phần C1, bộ đội Trung đoàn 98 phải dùng lưỡi lê đánh giáp lá cà với địch.

Cuộc phản kích chiếm lại đồi C1 của địch bước sang ngày thứ 2. Đến trưa ngày 10/4/1954, địch đã chiếm được một phần C1. Lực lượng tiếp viện của Trung đoàn 98 đã phải dùng lưỡi lê ào lên đánh giáp lá cà với địch. Với ưu thế của hỏa lực không quân, được pháo binh chi viện, địch đã tập trung lực lượng và hỏa lực phản kích chiếm lại được đỉnh đồi C1, đẩy 1 đại đội của Tiểu đoàn 439, Trung đoàn 98 lùi xuống giữ nửa đồi phía đông. Đến 21 giờ cùng ngày, Trung đoàn 98 tổ chức 1 đợt phản kích nhưng không thành công. Trong ngày, quân Pháp thả 302 lính dù lê dương, cùng 195 tấn đạn dược xuống Điện Biên Phủ.

 

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN