Ngày 11/4/1954: Ngày thứ 30 của chiến dịch

Ngày 11/4/1954: Đồi C1 bị chia làm đôi, ta và địch mỗi bên chiếm một nửa.

Cuộc phản kích của địch chiếm Đồi C1 bước sang ngày thứ ba. 2 giờ sáng 11/4/1954, trên mỏm cao Cột Cờ ở cứ điểm Đồi C1 không còn đường hào, công sự nào nguyên vẹn. Cả ta và địch đều dồn mọi nỗ lực vào việc củng cố chỗ đứng chân trên quả đồi đã bị bom đạn hủy diệt toàn bộ công sự chiến đấu cũng như chỗ ẩn náu.

 

 

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN