Ngày 24/3/1954: Các sĩ quan chỉ huy không quân Pháp hoang mang tột độ

Theo đúng kế hoạch, bộ đội đào giao thông hào đã tiến vào những trung tâm đề kháng mục tiêu của ta trong đợt tiến công thứ 2. Ở phía đông, giao thông hào đã vào gần các cao điểm E, D1, C1, A1. Ở phía tây, một mũi chiến hào chỉ còn cách hàng rào dây thép gai cứ điểm 106, thuộc cụm cứ điểm trực tiếp bảo vệ sân bay Mường Thanh 50m.

Link xem: Ngày 24/3/1954: Các sĩ quan chỉ huy không quân Pháp hoang mang tột độ (nhandan.vn)

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN