Ngày 30/4/1954: Thông báo kế hoạch, nhiệm vụ cho các đơn vị trong đợt tiến công thứ 3

Tại Điện Biên Phủ:         
Ngày 30/4/1954, Bộ Chỉ huy Mặt trận thông báo các đơn vị biết ngày nổ súng của đợt tiến công thứ 3 là ngày 1/5/1954. Nhiệm vụ của các đơn vị trong đợt tiến công này là:n bay Mường Thanh và khống chế khu vực tương đối rộng nhằm ngăn chặn quân ta tiến công.

Ngày 30/4/1954, Bộ Chỉ huy Mặt trận thông báo các đơn vị biết ngày nổ súng của đợt tiến công thứ 3 là ngày 1/5/1954. Nhiệm vụ của các đơn vị trong đợt tiến công này là:

– Đại đoàn 316: Tiêu diệt điểm cao C1 và giữ vững trận địa đó; đồng thời đánh lấn C2 để phối hợp với trận đánh C1. Nếu điều kiện thuận lợi thì phát triển tiêu diệt C2; chuẩn bị đầy đủ để đánh chiếm những lô cốt quan trọng của địch trong vị trí A1 và chiếm giữ những lô cốt đó.

– Đại đoàn 312: Tiêu diệt cứ điểm 505, 505A. Dùng hỏa lực và một đơn vị nhỏ phối hợp với Đại đoàn 316 chặn viện trong lúc 316 tiêu diệt C1. Chuẩn bị và tiêu diệt vị trí 204.

– Đại đoàn 308: Tiếp tục chuẩn bị và tiêu diệt cứ điểm 311B, đồng thời đánh lấn vị trí 310.

– Trung đoàn 57 Đại đoàn 304: Kiềm chế pháo binh địch và đánh lấn vào khu vực C (Hồng Cúm), nếu có điều kiện thì tiêu diệt khu C, chuẩn bị một tiểu đoàn vận động sang hướng Thượng Lào, tác chiến khi có lệnh.

– Đại đoàn 351: Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, phối hợp với bộ binh trong các trận đánh điểm và đánh phản kích.

Trong lúc tiêu diệt A1 và đánh lấn C2, các đơn vị phải chuẩn bị lực lượng và kế hoạch để có điều kiện thuận lợi thì phát triển tiêu diệt C2, tiếp tục phát triển đánh chiếm các cứ điểm của địch còn lại ở phía đông sông Nậm Rốm.

Cùng ngày, các đơn vị đã tổ chức sinh hoạt chính trị, rất nhiều cán bộ, chiến sĩ viết quyết tâm thư gửi lên cấp trên tỏ rõ ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu, giành toàn thắng cho chiến dịch.

Chia sẻ:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN