Theo cuốn “Tổng tập Đại tướng Hoàng Văn Thái”, Đại tướng Hoàng Văn Thái đã kể: Qua trao đổi bước đầu trong cơ quan tham mưu sau đợt tiến công thứ hai chấm dứt, chúng tôi nhận thấy quân ta đang đứng trước những khó khăn mới và chức năng tham mưu đòi hỏi chúng tôi phải khẩn trương trong nghiên cứu và đề đạt biện pháp khắc phục.